TRAFİK SORULARI-7

61) “Motorlu araçlar için kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir.” Bu nedenle kavşaklara yaklaşıldığında sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yavaşlamak ve gitmek istenen yönün sinyalini vermek.
B) Trafik ışıkları yeşil yanıyorsa hızı kesmeden devam etmek.
C) Size yeşil yanarken kavşakta trafik yoğunluğu olsa bile geçiş hakkını kullanmak.
D) Kavşaktan düz geçilecekse, 3 veya 4 şeritli yollarda en sol şeride erken girmek.

62) Normal hava ve yol şartlarında takip mesafesi; aracın 2 saniyede kat ettiği mesafe kadardır. Aşağıdaki yolların hangisinde takip mesafesini arttırmak gerekir?
A) Sisli yollarda
B) Bölünmüş yollarda
C) Oto yollarda
D) Asfalt yollarda

63) “Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az ………. metreden net olarak görülebilecek şekilde ve …………. ebatta engel işaretinin konulması zorunludur.” Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
A) 100 metre 100 cm.x25 cm.
B) 100 metre 150 cm.x25 cm.
C) 150 metre 150 cm. x 25 cm.
D) 150 metre 100 cm.x25 cm.

64) Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az ….metreden net olarak görülebilecek şekilde ve…………….ebatta engel işaretinin konulması zorunludur. Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.
A) 100 metre 100 cm.x25 cm.
B) 100 metre 150 cm.x25 cm.
C) 150 metre 150 cm. x 25 cm.
D) 150 metre 100 cm.x25 cm.

65) Reaksiyon mesafesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A) Yol zemininin çamurlu olmasına,
B) Sürücünün yorgun olup olmadığına,
C) Araç lastiklerinin yeniliğine
D) Yolun eğimine,

66) Reaksiyon mesafesi değişkenliği aşağıda verilen şartlardan hangisine bağlı değildir?
A) Hız
B) Sürücünün fiziki ve ruhsal durumu
C) Yolun durumu
D) Sürücünün konsantrasyonu

67) Reaksiyon mesafesi nelere bağlıdır?
A) Sürücünün yorgun olup olmadığına,
B) Yol zemininin çamurlu olmasına,
C) Araç lastiklerinin yeniliğine,
D) Yolun eğimine,

68) “Trafik kazasına karışan bir sürücünün dikkat edeceği hususlardan biri de;………………..” Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Trafiği etkilemeyen, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmeyen, ölümlü, yaralanmalı veya maddi hasarlı kazalarda sorumluluğun belirlenmesine yarayacak iz ve deliller dâhil, kaza yerindeki durum değiştirmemektir,
B) Kaza yerindeki durumu krokiye geçirmek ve rapor halinde ilgililere vermektir,
C) Yeniden bir trafik kazası olmasın diye yolu trafiğe kapamaktır,
D) Aksine, yolu trafiğe açık tutmak için diğer araçları durdurup, yolcu ve sürücülerin yardımını sağlamaktır.

69) Trafik kazasına karışan bir sürücü (yaralanmamış veya hafif yaralı ise) aşağıdakilerden hangisini yapmakla sorumludur?
A) Yolu hemen trafiğe açmak ve trafiği düzenlemek..
B) Trafik için bir tehlike oluşturmayacak şekilde durmak, ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koyarak gerekli tedbirleri almak.
C) Kaza ile ilgili tespit tutanağı düzenlemek ve ilgililere teslim etmek.
D) Kazazedeleri hastaneye götürüp tedavi ettirmek.

70) Trafik kazasına karışan bir sürücü (yaralanmamış veya hafif yaralı ise) sorumlu olduğu görevlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yolu hemen trafiğe açmak ve trafiği düzenlemek.
B) Trafik için bir tehlike oluşturmayacak şekilde durmak, ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koyarak gerekli tedbirleri almak.
C) Kaza ile ilgili tespit tutanağı düzenlemek ve ilgililere teslim etmek.
D) Kazazedeleri hastaneye ulaştırmak.

Cevap Anahtarı

61) a 62) a 63) c 64) c 65) b 66) c 67) a 68) a 69) b 70) b

Leave a Reply