TRAFİK SORULARI-5

41) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?
A) Alkollü içki almış olarak araç kullanmak
B) Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanmak
C) Hız sınırlamalarına uymamak
D) Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçmek

42) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?
A) Alkollü olarak araç kullanmak.
B) Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanmak.
C) Hız sınırlamalarına uymamak.
D) Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçmek.

43) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?
A) Hız sınırlarının altında bir hızla seyretmek
B) Aşırı hızla seyretmek
C) Uykusuzken araç kullanmak
D) Kavşaklarda ilk geçiş hakkına uymamak

44) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?
A) Arkadan çarpmak
B) Kurallara uygun park etmiş araçlara çarpmak
C) Aracın taşıma sınırının üstünde yük ve yolcu almak
D) Karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şeride girmek

45) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?
A) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçmek
B) Kurallara uygun park etmiş araçlara çarpmak
C) Aracın taşıma sınırının üstünde yük ve yolcu almak
D) Karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şeride girmek

46) Doğru ifadeyi seçiniz ?
A) Ehliyetsiz traktör sürücüsüne arkadan çarpan sürücü kusursuzdur.
B) Tarlada devrilen traktörün trafik kazasında trafik zabıtası görevlendirilir.
C) Sağa dönüşlerde yolu önce kullanma hakkı sağdan giden bisikletlinindir.
D) Sağa dönüşlerde yolu önce kullanma hakkı sağdan giden bisikletlinin değil, motorlu taşıtındır.

47) Dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde bozulan araçlar için, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın ön ve arkasında en az kaç metre mesafede olacak şekilde yerleştirilmesi gerekir?
A) 20 metre
B) 30 metre
C) 50 metre
D) 100 metre

48) Dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın ön ve arkasında en az kaç metre mesafede konmalıdır?
A) 15 metre
B) 30 metre
C) 50 metre
D) 100 metre

49) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi asli kusur değildir?
A) Kavşaklarda dönüş manevralarını yanlış yapma
B) Yolun dar olduğu yerlerde geçiş hakkına uymama
C) Geçme yasağı olan yerlerden geçme
D) Ani fren yaparak kazaya neden olma

50) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan trafik kazalarında “asli kusur” sayılan hallerdendir?
A) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uyulmaması
B) En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
C) Takip mesafesine uyulmaması
D) Öndeki aracın geçilmesi

Cevap Anahtarı

41) d 42) d 43) d 44) c 45) c 46) c 47) b 48) b 49) d 50) a

Leave a Reply