TRAFİK SINAVA HAZIRLIK SORULARI-8

71) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tarifeli yolcu taşımaları taşıma sözleşmesi olmadan yapılamaz
B) Tarifesiz yolcu taşımaları taşıma sözleşmesi olmadan yapılamaz
C) Taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listesinin bulunması zorunludur
D) Tarifeli yolcu taşımaları biletsiz yapılamaz

72) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tarifeli yolcu taşımaları taşıma sözleşmesiz yapılamaz.
B) Tarifesiz yolcu taşımaları taşıma sözleşmesiz yapılamaz.
C) Eşya taşımaları taşıma senetsiz yapılamaz.
D) Tarifeli yolcu taşımaları biletsiz yapılamaz.

73) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilemez.
B) Tarifeli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılması esastır.
C) Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir.
D) Ara duraklarda bilet satışı yapılabilmesi ve yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir acentesi olması şarttır.

74) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yolcu taşımalarında, tehlike oluşturabilecek yanıcı, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı v.b. tehlikeli nitelikteki yolcu eşyası taşıtın bagaj bölümünde taşınabilir.
B) Yetki belgesi sahipleri, Umumi Hıfzısıhha Kanununda öngörülen tedbirler, kaideler ve yasaklamalara uygun faaliyette bulunmaktan sorumludurlar.
C) Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo taşınamaz.
D) Taşıtın içinde yolcularla birlikte canlı hayvan taşınamaz.

75) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre D1 ve D2 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?
A) 5 yaş
B) 8 yaş
C) 10 yaş
D) 19 yaş

76) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre D3 yetki belgesi almak için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az kaç adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

77) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Düzenli seferli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılmaması esastır.
B) Yolcu taşımacılarının en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları zorunludur.
C) Aynı terminalden nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanamaz.
D) Eşya taşımacılığında terminal zorunluluğu vardır.

78) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre önceden bir taşıma hattı ve taşıma güzergahı ile bir zaman ve ücret tarifesi belirlenerek yapılan yolcu taşımacılığına ne ad verilir?
A) Mekik sefer
B) Tarifeli yolcu taşımacılığı
C) Tarifesiz yolcu taşımacılığı
D) İkili taşıma

79) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre önceden bir taşıma hattı ve taşıma güzergahı ile bir zaman ve ücret tarifesi belirlenmeksizin; grup yolcu durumuna göre arızi veya mekik sefer düzenlenerek yapılan yolcu taşımalarına ne ad verilir?
A) Tarifeli yolcu taşıması
B) Tarifesiz yolcu taşıması
C) Şehiriçi tarifeli yolcu taşıması
D) Şehirlerarası taşıması

80) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; tarifeli olarak otobüsle hem uluslararası hem de şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara aşağıdaki yetki belgelerinden hangisi verilir?
A) A1
B) D1
C) B1
D) B2

Cevap Anahtarı

71) a 72) a 73) c 74) a 75) c 76) a 77) b 78) b 79) b 80) c 

Leave a Reply