TRAFİK HAZIRLIK SORULARI-6

51) Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın/mesafenin kaç metreyi geçmemesi gerekir?
A) 3 metre
B) 4 metre
C) 5 metre
D) 6 metre

52) Bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmına ne ad verilir?
A) Servis yolu
B) Tek yönlü karayolu
C) Çift yönlü karayolu
D) Bağlantı yolu

53) Bir otobüs ile bir kamyonun aynı anda emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan bir yolda karşılaşmaları halinde, aksine bir işaret yoksa hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?
A) Sürücüler anlaşarak geçerler
B) Otobüs sürücüsü, kamyona
C) Kamyon sürücüsü, otobüse
D) Şeridi daralmış olan diğerine

54) Bir otobüs ile bir kamyonun emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaşmaları halinde, aksine bir işaret yoksa hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?
A) Sürücüler anlaşarak geçerler,
B) Otobüs sürücüsü, kamyona
C) Kamyon sürücüsü, otobüse
D) Şeridi daralmış olan diğerine.

55) Çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en az kaç metreyi geçerse bağlantının orta kısmına kırmızı yansıtıcı, kırmızı bez veya kırmızı ışık asılmalıdır?
A) 1,5 metre
B) 2 metre
C) 2,5 metre
D) 3 metre

56) Çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en az kaç metreyi geçerse bağlantının orta kısmına kırmızı yansıtıcı, kırmızı bez veya kırmızı ışık asılması zorunludur?
A) 1,5
B) 2
C) 2,5
D) 3

57) Devamlı yol çizgisinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A) Öndeki araç geçilmez
B) Sağa dönülmez
C) Durulmaz
D) Sağdaki şeride geçilmez

58) Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araçlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) İnen araç sürücüsü çıkan aracı ikaz eder ve kendisi geçer
B) Çıkan araç sürücüsü inen araca yol verir
C) İnen araç sürücüsü çıkan araç sürücüsüne yol verir
D) Çıkan araç sürücüsü sağa yanaşır,gerekirse durmak sureti ile yol verir

59) Freni bozuk araç saatte en fazla kaç kilometrelik bir hızla çekilebilir?
A) 30
B) 25
C) 20
D) 15

60) Freni bozuk araç saatte en fazla kaç kilometrelik hızla çekilebilir?
A) 30
B) 25
C) 20
D) 15

Cevap Anahtarı

51) c 52) d 53) c 54) c 55) c 56) c 57) a 58) c 59) d 60) d

Leave a Reply