TRAFİK HAZIRLIK SORULARI-2

11) Kavşaklarda ilk geçiş kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara geçiş hakkı vermek zorundadır.
B) Dönel kavşak dışındaki sürücüler kavşak içindeki araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır.
C) Trafik yoğunluğu bakımından kolları eşit olan kavşakta soldaki araç sürücüleri sağdaki araca geçiş hakkı vermek zorundadır.
D) Motorlu araç sürücüleri lastik tekerlekli traktör ile iş makinesine geçiş hakkı vermek zorundadır.

12) Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir ve bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiştir?
A) Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir ve çizgilerin soluna geçmek kesinlikle yasaktır.
B) Çizgi boyunca durmak, duraklamak ve park etmek yasaktır.
C) Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir ve öndeki araçları geçmek yasaktır.
D) Karayolunu tek yönlü hale getirmiştir ve ağır araçların sol tarafa geçmesi yasaktır.

13) Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışığın anlamı nedir, bu ışıkta ne yapılır?
A) Dur anlamındadır, bu yerde durulur, yol kontrol edildikten sonra yeniden hareket edilir.
B) Bir trafik kazasının olduğunu bildirir, durulur.
C) Diğer araçlara yol verileceğini gösterir, bütün araçlar geçinceye kadar beklenir.
D) Tehlike anlamındadır, bu yerden yavaş ve dikkatli geçilir.

14) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Ehliyetsiz traktör sürücüsüne arkadan çarpan sürücü kusursuzdur.
B) Kırmızı ışıkta veya yetkili memurun “DUR” işaretinde durmayan sürücü asli kusurludur.
C) Taşıma sınırının üstünde yük veya yolcu alan sürücü asli kusurludur.
D) İşaret vermeden veya verildiği anda şerit değiştiren sürücü asli kusurludur.

15) Aşağıdakilerden hangisi arızalı bir aracı çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?
A) Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması
B) Her iki aracın taşıma sınırlarının eşit olması
C) Her iki aracın dolu olması
D) Çekilen aracın dolu, çeken aracın boş olması

16) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Araç sürücüleri, şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemek zorundadırlar.
B) Araç sürücüleri, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmemek zorundadırlar.
C) Araç sürücüleri, gidişe ayrılan yol bölümünün en son şeridini sürekli işgal etmemek zorundadırlar.
D) İki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda, motosiklet, otomobil, kamyonet, minibüs ve otobüs dışındaki araçları sürenler, geçme ve dönme dışında en sol şeridi izlemek zorundadırlar.

17) Bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve tek yönlü trafiğe ayrılmış olan karayoluna ne ad verilir?
A) Bağlantı yolu
B) Servis yolu
C) Tek yönlü karayolu
D) Çift yönlü karayolu

18) Çeken ve çekilen araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?
A) 2 metre
B) 3 metre
C) 5 metre
D) 7 metre

19) Çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse üzerine kırmızı bez veya kırmız yansıtıcı asılmalıdır?
A) 2,5
B) 3,5
C) 4,5
D) 5,5

20) Geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
A) 5 metre
B) 10 metre
C) 15 metre
D) 20 metre

Cevap Anahtarı

11) d 12) a 13) a 14) b 15) a 16) d 17) a 18) c 19) a 20) c

Leave a Reply