TRAFİK HAZIRLIK SORULARI-9

81) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre hız sınırlarını %30 dan fazla aşmak sureti ile ihlal suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde aynı kuralı kaç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınır?
A) 10
B) 5
C) 3
D) 2

82) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; hız tespiti yapan cihazların yerini belirleyici cihaz kullanan sürücülere verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?
A) Para cezası
B) Trafikten men
C) Para cezası ve hapis cezası
D) Cezası yoktur

83) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre hız tespiti yapan cihazların yerini belirleyici cihaz kullanan sürücülere verilecek ceza türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Para cezası ve trafikten men
B) Trafikten men
C) Para cezası ve hapis cezası
D) Trafikten men ve hapis cezası

84) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, otobüslerin bölünmüş yollardaki azami hızı kaç kilometredir?
A) 50
B) 80
C) 90
D) 100

85) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Geçiş üstünlüğü olan araçların gidiş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına 15 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
B) Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 10 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
C) Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 10 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır
D) Park için ayrılmamış veya trafik işaretleriyle belirlenmemiş alt ve üst geçitler ile köprüler üzerinde veya bunlara 15 metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır.

86) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre parketmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıGtır?
A) Geçiş yolları önünde ve üzerinde parketmek yasaktır
B) Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır
C) Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 15 metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır.
D) Okul hastane ve benzerlerinin giriş çıkış kapılarının her iki yönünden 10 metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır.

87) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre şerit değiştirme hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sizi geçmek için işaret vermiş başka aracın olmaması gerekir
B) Geçmek istediğiniz aracın başka bir aracı geçmek için işaret vermemiş olması gerekir
C) Geçmek amacı ile gireceğiniz şeritten gelen araçların güvenle geçişlerini beklemek gerekir
D) Karşıdan gelen araç yoksa geçmek serbesttir

88) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürücüler karayolları üzerinde, kavşaklara yaklaştıklarında, fasılalı yanıp sönen kırmızı ışığı gördüklerinde ne yapmak zorundadırlar?
A) Hızlarını yavaşlatmak zorundadırlar
B) Hızlarını kesmeden devam etmek zorundadırlar
C) Durup trafiği kontrol ettikten sonra trafik müsaade ediyorsa geçmek zorundadırlar
D) Yavaşlayıp durmadan geçebilirler

89) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; taşıma sınırı üzerinde yolcu alan sürücülere verilen ceza hangisidir?
A) Para cezası
B) Hafif hapis cezası
C) Para cezası ve 5 ceza puanı
D) Para cezası ve 10 ceza puanı

90) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; taşıt sahiplerinin ikametgah değişikliklerinin tescil kuruluşuna en geç kaç gün içerisinde bildirilmesi zorunludur?
A) 15
B) 30
C) 45
D) 60

Cevap Anahtarı

81) b 82) c 83) c 84) c 85) a 86) d 87) d 88) c 89) d 90) b

Leave a Reply