ANAYASA SORULARI-2

Anayasa Sorularını online çözmek istiyorsanız buraya bakabilirsiniz…

11) Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanının yürütme ile ilgili görev ve yetkileri arasında değildir?
A) TBMM’ni gerektiğinde toplantıya çağırmak.
B) Milletlerarası anlaşmaları onaylamak ve yayımlamak.
C) TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek.
D) Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ne geri göndermek.

12) Bir kanun kendi metninde yürürlülük tarihini göstermemiş ise bu kanun yayımlandıktan kaç gün sonra yürürlüğe girer?
A) 15
B) 20
C) 30
D) 45

13) Bir Kanunun ne zaman yürürlüğe gireceği kanun metninde yer almıyorsa, ilgili Kanun, Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten kaç gün sonra yürürlüğe girer?
A) 30
B) 15
C) 45
D) 60

14) Cumhurbaşkanı yayımlanmasını uygun bulmadığı kanunları bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçeleri ile birlikte ne kadar süre içerisinde TBMM’ye geri gönderir?
A) 10 gün
B) 15 gün
C) 1 ay
D) 3 ay

15) Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?
A) Bakanlar Kurulu
B) TBMM
C) Cumhurbaşkanı
D) Başbakan

16) Anayasa Mahkemesinin Anayasa değişikliklerinde iptal kararı verebilmesi için aranan çoğunluk hangisidir?
A) Toplantıya katılan üyelerin 1/3 oy çokluğu
B) Toplantıya katılan üyelerin 3/4 oy çokluğu
C) Toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu
D) Toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çokluğu

17) Anayasamıza göre aşağıdakilerden hangisi siyasi hak ve ödevlerden değildir?
A) Vergi ödemek
B) Devletleştirme
C) Dilekçe hakkı
D) Seçme ve seçilme hakkı

18) Anayasa’ya göre aşağıdakilerden hangisi üst derece Mahkemesi değildir?
A) Yargıtay
B) Danıştay
C) Ağır Ceza Mahkemesi
D) Anayasa Mahkemesi

19) Anayasaya göre, aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkemeler arasında düzenlenmemiştir?
A) Sayıştay
B) Anayasa Mahkemesi
C) Danıştay
D) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi

20) Anayasa’ya göre, aşağıdakilerden hangisi “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” den değildir?
A) Çalışma hakkı ve ödevi
B) Konut hakkı
C) Sosyal güvenlik hakkı
D) Dilekçe hakkı

Cevap Anahtarı

11) c 12) d 13) c 14) b 15) b 16) d 17) b 18) c 19) a 20) d 

Leave a Reply