ANAYASA SORULARI-3

Anayasa Sorularını online çözmek istiyorsanız buraya bakabilirsiniz…

21) Aşağıda belirtilen makamlardan hangisi tüzük çıkarma yetkisine sahiptir?
A) Cumhurbaşkanı
B) TBMM
C) Bakanlar Kurulu
D) Başbakan

22) Aşağıda belirtilen makamlardan hangisi tüzük çıkarma yetkisine sahiptir? 
A) Cumhurbaşkanı
B) TBMM
C) Bakanlar Kurulu
D) Başbakan

23) Aşağıdaki kurumlardan hangisi Anayasa’ya göre yürütme yetkisine sahip değildir?
A) Cumhurbaşkanlığı
B) Başbakanlık
C) T.B.M.M
D) Bakanlar Kurulu

24) Aşağıdaki kurumlardan hangisi Anayasa’va göre yürütme yetkisine sahip değildir
A) Cumhurbaşkanlığı
B) Başbakanlık
C) T.B.M.M
D) Bakanlar Kurulu

25) Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Hukuku tarafından düzenlenmez?
A) Bireylerin temel hak ve özgürlükleri
B) Devletin nitelikleri
C) Hangi fiillerin suç teşkil ettiği
D) Devlet organlarının görev ve yetkileri

26) Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görev ve yetkilerinden birisi değildir?
A) TBMM’yi toplantıya çağırmak.
B) Kanunları yayımlamak.
C) Kararnameleri imzalamak.
D) Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ye geri göndermek.

27) Aşağıdakilerden hangisi milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına sunulur?
A) Kanun taslağı
B) Kanun teklifi
C) Kanun tasarısı
D) Kanun projesi

28) Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Hukuku tarafından düzenlenemez?
A) Hangi fiillerin suç teşkil ettiği
B) Devlet organlarının görev ve yetkileri
C) Devletin nitelikleri
D) Devletin şekli

29) Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Hukuku tarafından düzenlenmez?
A) Bireylerin temel hak ve özgürlükleri
B) Devletin nitelikleri
C) Hangi fiillerin suç teşkil ettiği
D) Devlet organlarının görev ve yetkileri

30) Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görev ve yetkilerinden birisi değildir?
A) TBMM’yi toplantıya çağırmak
B) Kanunları yayımlamak
C) Kararnameleri imzalamak
D) Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ye geri göndermek

Cevap Anahtarı

21) c 22) c 23) c 24) c 25) c 26) c 27) b 28) a 29) c 30)

Leave a Reply