Synava Hazyrlyk Reklam

Gümrük Soruları

101) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre, kaçak eşya, suçun işlenmesini kolaylaştıracak veya fiilin ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde özel olarak hazırlanmış gizli tertibat içerisinde saklanmış taşıtlara ne gibi işlem yapılır?
Ders: Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: ODY4 Belgesi Eklenme Tarihi: 15.06.2016 Hit: 415

102) Özel kanunları gereğince belirli işler için vergiden tamamen veya kısmen muaf olarak ithal olunan elyayı ithal amacı dışında kullanmak veya satmak veya bilerek satın almak fiili aşağıdaki suçlardan hangisinin kapsamına girer?
Ders: Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: ÜDY4 Belgesi Eklenme Tarihi: 15.06.2016 Hit: 415

103) TIR karnesi giriş-çıkış yaprakları veya veri bilgilerinin Gümrük İdaresince karşılaştırılarak, çakıştırılmasına ne ad verilir?
Ders: Gümrük, TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: SRC3 Belgesi Eklenme Tarihi: 14.06.2016 Hit: 692

104) TIR Karnesi alındığı tarihten itibaren kaç gün süreyle geçerlidir?
Ders: Gümrük, TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: SRC3 Belgesi Eklenme Tarihi: 14.06.2016 Hit: 709

105) TIR sisteminde yükleme boşaltma yapılan ya da transit geçilen ülkelerde gümrük kontrol belgesi olarak kabul edilen belge hangisidir?
Ders: Gümrük, TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: SRC3 Belgesi Eklenme Tarihi: 14.06.2016 Hit: 702

106) Gümrüğe verilen beyannamenin tescilinden sonra beyan sahibinin talebi üzerine aşağıdakilerden hangisi düzeltilebilir?
Ders: Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: ÜDY3 Belgesi Eklenme Tarihi: 14.06.2016 Hit: 416

107) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Ders: Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: ODY1 Belgesi Eklenme Tarihi: 14.06.2016 Hit: 412

108) Bir TIR karnesinde en fazla kaç gümrük yazılabilir?
Ders: Gümrük, TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: SRC3 Belgesi Eklenme Tarihi: 13.06.2016 Hit: 705

109) Gümrük mevzuatına göre, eşyanın tüm kaplarının açılarak muayenesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Ders: Gümrük, TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: SRC3 Belgesi Eklenme Tarihi: 13.06.2016 Hit: 705

110) Giriş veya hareket gümrük idarelerince belirlenen güzergaha beklenmeyen durumlar ve mücbir sebepler dışında uymayan taşıtlara uygulanan yaptırım nedir?
Ders: Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı Belge: ÜDY1 Belgesi Eklenme Tarihi: 12.06.2016 Hit: 415

En Son Eklenenler
En Popüler Sorular
SİTE İSTATİSTİKLERİ
SRC SORU SAYISI 1700
ÜDY SORU SAYISI 1397
ODY SORU SAYISI 1057
TMGD SORU SAYISI 191
EHLIYET SORU SAYISI 782