Ay: Şubat 2018

TMGD SORULARI-16

181) Sınıf 1’de yer alan patlayıcı maddeler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Uyumluluk grubu C, D, E’de bulunan maddeler birlikte ambalajlanamazlar B) Bu sınıfta yer alan maddeler piroteknik maddeleri …

TMGD SORULARI-15

171) Aşağıda UN numarası verilmiş olan hangi maddeler, ambalajlı olarak taşındığında, kapalı yada örtülü araç içine yüklenmelidir? I.UN 1923 II.UN 1932 III.UN 0433 IV.UN 2257 V.UN 2516 A) I, …

TMGD SORULARI-14

161) ADR’ye göre gönderenin yükümlülükleri aşağıdakilerden hangisidir? I.Tehlikeli malların ADR mevzuatına uygun şekilde sınıflandırılmış ve yetkilendirilmiş olmasını sağlamak II.ADR hükümleri gereğince ambalajlarda eksik olan etiketlerin tamamlanması III.Sevkiyat araçlarının ve …

TMGD SORULARI-12

131) Aşağıda UN numaraları verilen maddelerden hangisi için güvenlik planı oluşturulması zorunludur? A) UN 3379 B) UN 3082 C) UN2609 D) UN 2422 E) UN 1134 132) Sınıf 1 …

TMGD SORULARI-11

121) 1000 litre BM 1203 maddesi bir tankta taşınmaktadır. Aşağıdakilerden hangileri söylenebilir? I) FL tipi bir araçta taşınabilir. II) AT tipi bir araçta taşınabilir. III) Akü ana şalteri için …

TMGD SORULARI-10

101) UN 1830 numaralı maddeden 200 litrelik 3 varil taşıyan sürücü için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Yazılı talimatlara uygun ekipmana sahip olmalıdır B) Sürücülere yönelik yazılı talimatlara sahip olmalıdır …

TMGD SORULARI-9

81) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? I.Uyumluluk grubu D olan maddeler MPÜB’de taşınacaksa 200 kg’ı aşmayacaktır.v II.Sınıf 5.2 kapsamındaki organik peroksitlerin maksimum miktarı, taşıma ünitesi başına 20000 kg ile sınırlıdır.v III.Tehlike …

TMGD SORULARI-8

71) Aşağıdaki ambalajlardan hangileri yetkili kurum tarafından aksi onaylanmadıkça veya taşınan maddenin yapısından dolayı daha kısa bir kullanım süresi belirtilmedikçe kullanım süreleri üretim tarihinden itibaren 5 yıl olan ambalajlardandır? …

TMGD SORULARI-7

61) Başlangıç kaynama noktasının saptanması hangi sınıflar için uygulanır? A) Sınıf 4, 5.1 ve 9 B) Sınıf 2, 6.1 ve 8 C) Sınıf 5, 7 ve 8 D) Sınıf …